Elkonin

Trénink má celkem 33 lekcí a probíhá obvykle jednou týdně (říjen - květen), po dobu 45 min.
Se skupinkou dětí pracuje vyškolená odborník. Každou lekci se děti přenesou do kouzelné krajiny slov a hlásek.
Tato hravá forma práce otevírá velké možnosti. Děti se v pohádkovém světě cítí dobře, napínají pozornost
a "hltají" nové poznatky také díky tomu, že je s novými informacemi seznamují pohádkové postavy (maňásci),
které děti provází celým tréninkem. Loutky neslouží jen jako motivace, ale každá z nich má nějaké specifikum,
díky kterému děti mohou natrénovat danou dovednost. Každé z dětí pracuje se svým Hláskařem - pracovním sešitem.
Děti se během tréninku učí vědomě pracovat s tím, co slyší, což jim pak ve škole umožňuje pracovat s písmeny
a snáze se tak naučí číst. A čtení s porozuměním je cílem naší cesty.

Design by SITMP