Interaktivní herna


Naše MŠ získala v roce 2015 interaktivní dotykovou tabuli SMART BOARD M680. Její využití je velmi pestré a pro děti lákavé. Činnosti jsou vedené tak, aby byly pro děti zábavné a poučné.
IT pomáhá při výuce jazyků, hudební, výtvarné a dopravní výchovy, předmatematických představ a logopedie. Výuka s využitím IT je zdrojem učení a poznávání. Tabule je využívána jako součást výchovně vzdělávacího programu i jako doplněk běžných aktivit. Je využívána ve všech oblastech dle RVP PV.

Při práci stanovujeme pravidla chování k zajištění větší efektivity práce i bezpečnosti dětí, vytváříme pravidla komunikace. Délka práce je závislá na věku dětí, jejich zájmu a složení skupiny. Děti interaktivní výukou nepřetěžujeme, IT používáme „s mírou“. Tabuli využíváme během běžného dne především u předškoláků, okrajově i u menších dětí.
                   

                

                                                                   

 

 

Design by SITMP