Angličtina

Výuka anglického jazyka podporuje u dětí zájem o poznávání cizího jazyka, rozvíjí se přirozená dětská zvídavost, roste zdravé sebevědomí.
Při výuce dětí vychází lektorka především z jejich prožitkového učení – to co děti baví, si zapamatují a naučí se velmi snadno.
Děti se seznamují se základními slovíčky a jednoduchými větami nenásilnou formou - formou her, říkadel, zpíváním písniček,  kreslením, atd.
Paní učitelka se snaží, aby každá lekce děti zaujala a motivovala je k přirozenému mluvení v cizím jazyce.
Výuku v naší MŠ zajišťuje jazyková škola SUN pod vedením zkušené lektorky.
Děti se během jednoletého kurzu naučí základní slovní zásobu - přibližně 200 slov a frází.

        

         

Kdy se v naší MŠ  ve školním roce 202012022 seznamujeme s prvními anglickými slovíčky?
Výuka probíhá po celý školní rok (33 vyučovacích hodin), cena: 1630,-Kč

1. skupina Písnička - výuka probíhá každou středu 13:15 - 14:00 hod
2. skupina Sluníčko - výuka probíhá každou středu 14:00 - 14:45 hod
začínáme 22. 9. 2021

 

           

Design by SITMP