Projekt Živý plot pro život

Od 1. 3. 2024 probíhá realizace projektu. Dotaci dostala naše MŠ od nadačního fondu Zelený poklad.
Vysadili jsme 10 ks nových rododendronů, tři jehličnany a 66 ks weigelií.

foto rododendron
foto jehličnany

Seznam přijatých dětí dle registračních čísel k 23. 5. 2024

Seznam


Provoz MŠ od 1. 7. 2024 do 23. 8. 2024

1. 7. - 23. 8. 2024  provozní doba 6:30 - 16:30 hod
26. 8. - 30. 8. 2024 - sanitární týden - MŠ je uzavřená

Bc. Vendulka Fouňová, ředitelka 50. MŠ

Zápisy na školní rok 2024/2025

I. fáze: Vyplnění žádostí - od 2. 4. - 7. 5. 2024
II. fáze: Sběr žádostí - od 6. 5. - 7. 5. 2024
III. fáze: Přijímací řízení - od 9. 5. - 31. 5. 2024
 Vyplňování  žádostí z webové aplikace bude spuštěno od 2. 4. 2024 do 7. 5. 2024 na www.mszapis.plzen.eu
Rodiče mohou vyplnit přihlášku do MŠ pouze elektronicky.

Sběr žádostí (zápisy) bude probíhat od 6. 5. do 7. 5. 2024
6. 5. 2024 dopoledne od 9:00 do 11:00 hod a odpoledne od 13:00 do 16:00 hod
7. 5. 2024 dopoledne od 9:00 do 11:00 hod a odpoledne od 14:00 do 17:00 hod

Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna místa na MMP, ÚMO (ve výjimečných případech v úředních hodinách v MŠ), kde úředníci s vyplněním přihlášky po předchozím telefonickém objednání pomohou.

Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně správní a investic - po předchozím telefonickém objednání
Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 12, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644

50. MŠ - ve výjimečných případech
Po a St  od 10 - 11 hodin

Dotace a granty

Živý plot pro život II
Ve školním roce 2023/2024 získala naše MŠ dotaci z Nadačního fondu Zelený poklad ve výši 138.838,-Kč.
Prostředky budou použity na výsadbu nového živého plotu, budeme vysazovat rododendrony, weigelie a jehličnany.
Dále budeme nakupovat ptačí pozorovací stanice a literaturu do všech tříd a na zahradě budeme instalovat ptačí budky a hmyzí domeček.
Děti se zúčastní výukových programů, které bude připravovat Ekocentrum Spálené Poříčí, Ametyst a Desop.
Realizace projektu bude probíhat od března 2024 do 31. října 2025.
Plakát

Šablony I OPJAK pro 50. MŠ Plzeň.
Cílem projektu je personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání.
Doba realizace od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025.

Kůzlátka zahradníky III.
Ve školním roce 2021/2022 realizujeme tento projekt , dotaci jsme získali z Fondu životního prostředí města Plzně.
Prostředky budou použity na pořízení nových vyvýšených záhonů, na nákup dětského zahradnického nářadí, sazenic, semínek, zeminy,...

Šablony III.
Od 1. 9. 2021 jsme zapojeni v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je realizován od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.
Prostředky budou použity na Projektové dny v MŠ i mimo MŠ a na financování školního asistenta.

Šablony II
Ve školním roce 2018/2019 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou chůvy a na vzdělávání učitelů v těchto oblastech:
Matematická a čtenářská pregramotnost, cizí jazyky pro učitele, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické vzdělání a ICT.

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY II
Ve šk. roce 2017/2018 jsme získali dotaci z Fondu životního prostředí města Plzně na kompostéry, hmyzí domečky, sazenice, zeminu, semínka,...
a také částečně na pořízení dvou dětských herních prvků - Dvojhoupačka pro malé děti a Hnízdo.
Realizace bude probíhat od března 2018 do března 2019.

ŠABLONY
Ve školním roce 2016/2017 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání ve výzvě č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Projekt je realizován v období od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou školního asistenta a na vzdělávání učitelů.
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - 3 učitelky
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ - 1 učitelka
Čtenářská pregramotnost - 2 učitelky
Matematická pregramotnost - 2 učitelky
Individualizace vzdělání v MŠ - 1 učitelka

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY
Ve šk. roce 2016/17 jsme získali dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na realizaci vyvýšených záhonků a
výsadbu ovocných stromků a keřů.
Realizace bude probíhat na podzim 2016.

KDO STAVÍ - NEZLOBÍ
Ve školním roce 2015/16 jsme získali dotaci z MŠMT na nákup stavebnic.
Pořídili jsme dětem několik typů stavebnice SEVA do každé třídy.
Volba byla dobrá, děti si stavebnici velmi oblíbily a je hodně využívaná.
Podívejte se 
zde

ŽIVÝ PLOT PRO ŽIVOT
Ve šk. roce 2013/14 získala naše MŠ dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na výsadbu nového živého plotu.
Realizace proběhla v červnu 2014. Byly vysázeny: habr obecný, trojpuk, kolkvície a vajgélie.

KOS ZAHRADNÍKEM
Ve šk. roce 2011/12 získala naše MŠ příspěvek z nadačního fondu
Zelený poklad

.

Vánoční svátky

Provoz MŠ bude do 22. 12. 2023 včetně - pátek
a v novém roce začínáme 2. 1. 2024 - úterý.

Třídní schůzky

Zveme Vás na schůzku rodičů před začátkem školního roku dne 31. 8. 2023 od 16:00 hod ve třídách naší MŠ.
Přijďte, prosím, bez dětí. Stačí jeden zákonný zástupce.
Můžete s sebou vzít i připravené lůžkoviny, nesmyvatelným fixem podepsaný plastový hrneček, bačkůrky, oblečení do šatny.

Srdečně Vás zveme.
paní učitelky 50. MŠ

Úplata za vzdělávání od 1. 9. 2023

Úplata za předškolní vzdělávání na nový  školní rok 2023/2024 je 550,- Kč měsíčně.
Zadejte si trvalý příkaz k 5. dni v měsíci - tj. poprvé k 5. 9. 2023.
Opakované pozdní platby jsou důvodem k ukončení docházky.
Prosíme všechny rodiče o dodržování termínů plateb.

Pro rodiče dětí, které do naší MŠ již chodí:
Prosíme, změňte si výši školného od 1. 9. 2023 na 550,-Kč a 
zrušte si trvalé příkazy školného na dobu hlavních letních prázdnin.


Zvláštní zápis do MŠ

Budou probíhat ve dnech 14. a 15. 6. 2023- pro cizince, kterým je v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na území Ukrajiny.
Informace jsou na www.plzenskeskoly.cz

a dále budou zveřejněné na www.plzen.eu
Informace k zápisům
Kritéria
Žádost

Provoz od 3. 7. do 31. 8. 2023

3. 7. - 24. 8. 2023 provozní doba 6:30 - 16:30 hodin
25. 8. - 31. 8. 2023 sanitární týden -
MŠ uzavřená
Závaznou docházku zapište na příslušné třídě.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří dne 31. 3. 2023 od 16:30 hod do 17:30 hod.
Srdečně zveme rodiče dětí na prohlídku naší MŠ.

pozvánka

 

Výše stravného od 1. 3. 2023

Děti do 6 let: 50,-Kč
Děti s odkladem školní docházky: 57,-Kč

 

Inzerát

50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace přijme od 1. 9. 2022:
2 učitelky MŠ na plný úvazek.
Požadavky: vystudovaná předškolní pedagogika (SŠ, VOŠ, Bc., Mgr.) a praxe.
Životopisy zasílejte na mail: FounovaVe@ms50. plzen-edu.cz


50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace hledá učitelku na úvazek 0,742.
Nástup leden 2023.
Požadujeme vzdělání předškolní pedagogika – SŠ, VŠ.
Nástupní plat od 25.040,- dle vzdělání a praxe.
Životopisy zasílejte na mail FounovaVe@ms50.plzen-edu.cz


Letní provoz

15. 8. – 24. 8. 2022 opravy MŠ (možno dítě umístit v jiné MŠ, nutno předat info ve třídě do 22. 4. 2022)
25. 8. – 31. 8. 2022 sanitární týden
Rodiče nahlaste docházku svých dětí do 10. 6. 2022 v příslušných třídách a vyzvedněte si informace k letnímu provozu.
Rodiče předškoláků - prosím, neplaťte úplatu za letní provoz!!! (stejný režim jako celý školní rok).
Platíte pouze stravné.

Projekty ve školním roce 2021/2022

Projekt s Gymnáziem L. Pika - Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Pomozte nám ozdobit stromeček -  
Doubravecké listy 2011
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět- sbíráme použité baterie -
Logo 
Sbíráme kaštany, žaludy
Celé Česko čte dětem
- prosíme
čtěte svým dětem minimálně 20 minut denně - Logo

Třídní schůzky

Zveme Vás na schůzku rodičů před začátkem školního roku dne 31. 8. 2021 od 16:00 hod ve třídách naší MŠ.
Přijďte, prosím, bez dětí.
Můžete s sebou vzít i připravené lůžkoviny, nesmyvatelným fixem podepsaný plastový hrneček, bačkůrky, oblečení do šatny.
Seznamte se se Školním řádem, který naleznete na této straně dole.
Srdečně Vás zveme.
paní učitelky 50. MŠ

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Dne 25.5.2018 začalo platit Nařízení EU o Ochraně osobních údajů, které se vztahuje i na školství - GDPR
Poučení subjektu údajů naleznete
zde


Školní dokumenty

Školní řád 2023/2024

Provozní řád venkovních hracích ploch

Nepřítomnost dítěte déle než 10 dnů (u předškoláků se omlouvá písemně každý den do omluvného listu)

 

GDPR - informace

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu 50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace 
2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost 

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro dětí mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna)
- Zajištění školního stravování pro zaměstnance školy
Doplňková činnost
- Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
Zřizovatel - statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Zřizovací listina

3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby

Školné a stravné šk. rok 2023/24

6. Identifikační číslo školy (IČ) 70940991
7. Identifikační číslo školy (DIČ) CZ70940991 Škola není plátcem DPH
8. Dokumenty Údaje o rozpočtu na: 
https://umo4.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet-obvodu/

ŠVP
Zřizovací listina
9. Žádosti o informace Místo a způsoby  podání
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty
11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Proti rozhodnutí
o nepřijetí lze podat odvolání
- osobně
- poštou
do 15 dnů ode dne doručení

12. Formuláře

Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde:
Žádost o přijetí do MŠ  2023
Přihláška ke stravování 2023
Evidenční list dítěte 2023
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

13. Popisy postupů - návody řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Zápis do MŠ (květen i v průběhu šk. roku) 
Žádost o přijetí do MŠ (2023)
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty  - informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat  informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno
16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 2023

 

 

 
Design by SITMP