Třídy

Pro podrobnější informace o třídě, klikněte na její název.

Pohádka
Kytička
Písnička
Sluníčko

 Napsali o nás:

2023/2024 -https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/tf-prod-umo4-plzen-eu/data/folders/2gqle4e1r9/umo4_dl_rijen_2023_nahled_3.pdf

2011/2012 - Kosí den v mateřské škole v Plzni na Doubravce okouzlil malé i dospělé

2012/2013 - Děti v Plzni oslavily Den Země s Křemílkem a Vochomůrkou  a MDD - Klauniáda 

2013/2014 - Medvídkova nemocnice a Den Země s Medovníčkem a Barvínkem a Den dětí v Třeskoprskách

2014/2015 - Minikobylky  a Den Země s vílou Amálkou a Minikobylky na kole i pěšky

2015/2016 - Minikobylky "podruhé" a Martinská světýlka ve Špitálském lese a Od jablíčka k moštu a Máme rádi zvířátka a Březen plný zábavy a  

                    Cykloputování a Fotbal na Letné a Nuda není náš kamarád 

2016/2017-Orientační běh a Kůzlátka zahradníky a Karneval a Velikonoční dílny a Cyklotoulky a Den Země s Rumcajsem+Mankou+Cipískem a Tvoření rodičů a dětí z odpadového materiálu

2017/2018- Podzim v MŠ a Den Země - Kosí den Sportohraní mateřských škol Doubravka a Barevná vzduchoplavba

2018/2019- Od jablíčka k moštu a Martinská světýlka a Podzimní výzdoba 1.místo s poděkováním

2019/2020- Poděkování rodičů a Děti z 50.MŠ a senioři z Totemu

2020/2021- Výpravy za poznáním l.pololetí a Poděkování dětem a rodičům za obrázky i anděly pro seniory a 50.MŠ podnikla řadu pestrých výletů a Děkujeme všem sestrám a zdravotníkům za jejich práci a Totem a Totem1 a Poděkování učitelkám Červen plný akcí

2021/2022- Napsali o nás v Doubraveckých listech (září 2021)

2022/2023- Napsali o nás v Doubraveckých listech (leden 2023) a "Plzeňské bublinky v časopise Senioři a Napsali o nás v doubraveckých listech (duben 2023) a 50.MŠ pomáhá charitativním jarmarkem nemocnému Nikolasovi

 
Design by SITMP