Budova mateřské školy je dvoupatrová, čtyřtřídní. V přízemí je ředitelna, čtyři šatny dětí, kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, hygienická zařízení a interaktivní herna využívaná jako také jako relaxační místnost, místnost pro divadlo a výuku angličtiny. V suterénu se využívá prádelna, sklepy, sklady. V každém poschodí najdeme dvě třídy s nově zrekonstruovaným sociálním zařízením, kuchyňku a kabinet.

        

Škola je obklopena rozsáhlou zatravněnou zahradou. Najdeme zde čtyři pískoviště, průlezky, skluzavky, houpačky, provazový most, lavičky, domečky, kolotoč.  Dětem zahrada poskytuje dostatek možností k pohybu a je celoročně využívána jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách.

Naše mateřská škola prošla v letošním roce 2015 rozsáhlou modernizací. Provoz byl ukončen k 15. 6. 2015 a znovu zahájen 21. 9. 2015. Celá stavba se stihla v době letních prázdnin.
Modernizace se týkala nového zateplení kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénu včetně střechy. Uvnitř se měnila elektroinstalace, ústřední topení a upravovala se vzduchotechnika. Opravovaly se všechny povrchy stěn a stropů, ve třídách a hernách byly položeny nové podlahové krytiny. Celá mateřská škola se malovala. Byla provedena výměna sklobetonových výplní ve všech podlažích školky a nahrazena novými plastovými okny. Budova je vybavena novými videotelefony.
Celkové náklady se vyšplhaly na víc než 7 mil. Kč, z toho 3,4 mi. činily dotace z Ministerstva životního prostředí ČR.

V létě 2018 začala úprava vnitrobloku za poštou, která se týkala i naší 50. MŠ. Došlo k úpravě pozemku zahrady mateřské školy, bylo zhotoveno nové oplocení a zadní vrátka do zahrady.
Po dokončení na podzim 2018 vznikla nová parkovací místa i pro rodiče odvážející děti do naší MŠ. Věříme, že rodičům nová parkovací místa usnadní cestu do školky, i ze školky při vyzvedávání dětí. 
Více 

Všechny třídy a herny jsou prostorné, dostatečně osvětlené a vybavené nábytkem odpovídajícím výšce dětí. Na hračky i různé pomůcky děti dosáhnou, mohou si je samy vzít, manipulovat s nimi. Jejich množství je dostačující, nabídka se neustále dle možností doplňuje. Pro odpočinek dětí se v herně každodenně rozkládají lehátka. Děti se podílejí výtvory na výzdobě tříd a šaten. Tímto prostory aktivně dotvářejí a dávají jim útulnější ráz.

   

   

Náš ŠVP

"Já s písničkou jdu jako ptáček, ptáčku vyleť až nad obláček trala lalala lala..." úryvek z písně a zároveň název našeho ŠVP napovídá, že nezastupitelné místo v našem vzdělávacím programu má hudba. Jsme si vědomi toho, že největší vliv na utváření osobnosti dítěte má především rodina. Víme ale také, že hudba a zpěv nám dává radost, probouzí cit a vytváří pohodu. A třeba v dětech to malé zrníčko,  které v nich naše školka zanechá jednou vyklíčí - možná hodně, možná jen malinko...

JAKÝ JE OBSAH NAŠEHO ŠVP?


ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ 50. MATEŘSKÉ ŠKOLY PLZEŇ

Ve vztahu ke kolegům: 
·       respektuje názory ostatních
·       používá asertivní komunikaci
·       respektuje a má úctu k ostatním
·       preferuje týmovou spolupráci
·       sdílí informace 
Ve vztahu k dětem: 
·       respektuje psychickou i fyzickou jedinečnost dítěte
·       respektuje práva a potřeby dítěte
·       rozvíjí intelektuální, tělesný a emocionální potenciál dítěte 
·       má rovný, empatický, vstřícný a laskavý přístup k dětem
·       vytváří příjemné a bezpečné prostředí 
 
Ve vztahu k rodičům:
·       spolupracuje s rodiči v zájmu dítěte
·       pomáhá rodičům odbornou radou
·       zachovává mlčenlivost o důvěrných informacích
·       vystupuje a komunikuje profesionálně 

 

 
Design by SITMP