Keramika

V e školním roce 2019/2020 vznikla myšlenka na vybudování keramické dílny v 50. mateřské škole. Začaly přípravy, úprava přístupu do keramické dílny, zábradlí, dlažba, elektrická přípojka k peci, samotná pec, regály na odkládání výrobků a stoly. Ve školním roce 2020/21 pokračovaly práce na přípojce vody, obložení dlaždičkami, připevněním žlabu s bezdotykovými bateriemi. Byly vypracovány směrnice, řád, nakoupen materiál a pomůcky. V červnu 2021 jsme vytvořili první výrobky k tématu Louka a následně výrobky v peci vypálili. Děti ze třídy Sluníčko si domů odnášely krásné květy, motýlky a čtyřlístky. Děti ze třídy Kytička si vyrobily krásné žížaly.

Keramika je zajímavá tvůrčí činnost, která rozvíjí dětskou představivost, zručnost a jemnou motoriku ruky.
Děti při práci zapojují svou fantazii a rozvíjí se estetické vnímání.
Vytvářejí vlastní originální keramické výrobky, které mohou darovat nebo jimi vyzdobit interiér domova či školky.
Děti se naučí pracovat s hlínou, tvarovat ji, modelovat a glazovat.
Paní učitelky z MŠ přistupují k dětem individuálně, činnosti přizpůsobují věkovým schopnostem dětí. 

          

                                                                               

                                                                       

 

Design by SITMP