Plavání

Plavání je jednou z nejzdravějších pohybových aktivit a v naší MŠ má své nezastupitelné místo.
Hlavním cílem výcviku je seznámit děti s vodou a naučit je základním plaveckým dovednostem.
Výcvik pořádá Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z. s. v bazénu na Slovanech. Dopravu autobusem přímo od školky zajišťuje firma ČSAD Autobusy Plzeň.
Děti navštěvují bazén jednou týdně - celkem 19 - 21 lekcí po 45 minutách.
Výcvik probíhá pod vedením dvou odborně způsobilých učitelek plavecké školy.
Výcvik je určen dětem, jejichž zdravotní stav to dovoluje - je nutné lékařské potvrzení - na vyžádání v MŠ

       

Ve školním roce 2022/2023 budeme plavat v 1. i ve 2. pololetí tyto dny: 
                                                              

V 1. pololetí- pondělí (od 5. 9. 2022 - 23. 1. 2023) od 9:00 - 9:45 hod -  25 dětí
Cena: 1979,- Kč (19 lekcí) - zaplaťte do 1. 9. 2022 na účet MŠ: 57730311/0100
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení vašeho dítěte - plavání.

Ve 2. pololetí - pátek (od 10. 2. 2023 - 30. 6. 2023) od 9:00 - 9:45 hod - 25 dětí
Cena: 2299,- Kč (19 lekcí)  - zaplaťte do 3. 2. 2023 na účet MŠ: 57730311/0100
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení vašeho dítěte - plavání.

Rodiče, zajistěte si včas potvrzení od lékaře a doneste do MŠ spolu s kopií průkazu ZP
a aktuálním tel. číslem na jednoho rodiče nejpozději do 1. 9. 2022 a 3. 2. 2023!
Pokud potvrzení nedoložíte, nemůže se dítě zúčastnit ani první lekce.

Děti potřebují: batoh, plavky, ručník, čepici do bazénu (podepsanou).

Design by SITMP