Plavání

Plavání je jednou z nejzdravějších pohybových aktivit a v naší MŠ má své nezastupitelné místo.
Hlavním cílem výcviku je seznámit děti s vodou a naučit je základním plaveckým dovednostem.
Výcvik pořádá Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.  v bazénu na Slovanech. Dopravu autobusem přímo od školky zajišťuje firma Jiří Bokr, Autobusová doprava.
Děti navštěvují bazén jednou týdně - celkem 20 lekcí po 45 minutách.
Výcvik probíhá pod vedením dvou odborně způsobilých učitelek plavecké školy.
Výcvik je určen dětem, jejichž zdravotní stav to dovoluje - je nutné lékařské potvrzení - na vyžádání v MŠ

       

Ve školním roce 2019/20 budeme plavat v 1. pololetí každý pátek, ve 2. pololetí budeme plavat každou středu

V 1. pololetí-pátek (od 6. 9. 2019 - 24.1. 2020) od 11:30 - 12:15 hod -  25 dětí ze třídy Sluníčko a Písnička
Cena: 1292,-Kč (19 lekcí) - zaplaťte do 2.9.2019 na účet MŠ: 57730311/0100
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení vašeho dítěte - plavání

Ve 2. pololetí - středa (od 5.2.2020 - 24.6.2020) od 11:30 - 12:15 hod - 25 dětí ze třídy Písnička a Sluníčko
Cena: 1580,- Kč (  lekcí)  - zaplaťte do 31.1.2020 na účet MŠ: 57730311/0100
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení vašeho dítěte - plavání

Rodiče, zajistěte si včas potvrzení od lékaře a doneste do MŠ spolu s kopií průkazu ZP
a aktuálním tel. číslem na jednoho rodiče nejpozději do 2.9.2019 a 30. 1. 2020!
Pokud potvrzení nedoložíte, nemůže se dítě zúčastnit ani první lekce

Děti potřebují: batoh, plavky, ručník, čepici do bazénu (podepsanou)

 

Design by SITMP