Plavání

Plavání je jednou z nejzdravějších pohybových aktivit a v naší MŠ má své nezastupitelné místo.
Hlavním cílem výcviku je seznámit děti s vodou a naučit je základním plaveckým dovednostem.
Výcvik pořádá Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.  v bazénu na Slovanech. Dopravu autobusem přímo od školky zajišťuje firma Jiří Bokr, Autobusová doprava.
Děti navštěvují bazén jednou týdně - celkem 20 lekcí po 45 minutách.
Výcvik probíhá pod vedením dvou odborně způsobilých učitelek plavecké školy.
Výcvik je určen dětem, jejichž zdravotní stav to dovoluje - je nutné lékařské potvrzení - na vyžádání v MŠ

       

Ve školním roce 2020/21 budeme plavat v 1. i ve 2. pololetí každý pátek

V 1. pololetí-pátek (od 4. 9. 2020 - 22. 1. 2021) od 9:00 - 9:45 hod -  24 dětí ze třídy Sluníčko a Písnička
Cena: 1560,-Kč (19 lekcí) - zaplaťte do 1.9.2020 na účet MŠ: 57730311/0100
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení vašeho dítěte - plavání

Ve 2. pololetí - pátek (od 5. 2. 2021 - 25. 6. 2021) od 9:00 - 9:45 hod -  dětí ze třídy Písnička a Sluníčko
Cena: ,- Kč (19 lekcí)  - zaplaťte do 29. 1. 2021 na účet MŠ: 57730311/0100
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení vašeho dítěte - plavání

Rodiče, zajistěte si včas potvrzení od lékaře a doneste do MŠ spolu s kopií průkazu ZP
a aktuálním tel. číslem na jednoho rodiče nejpozději do 1.9.2020 a 29. 1. 2021!
Pokud potvrzení nedoložíte, nemůže se dítě zúčastnit ani první lekce

Děti potřebují: batoh, plavky, ručník, čepici do bazénu (podepsanou)

Přeplatek za plavání ve výši 1269,- Kč za 2. pololetí školního roku 2019/2020 vám byl poukázán na Váš účet.

 

Design by SITMP