Robík - badatelský kroužek

V rámci spolupráce s Gymnáziem Luďka Pika na projektu Implementace krajských akčních plánů II do škol,
jehož nositelem je Plzeňský kraj, se v naší mateřské škole uskutečňuje dvakrát do měsíce bezplatný badatelský kroužek Robík.
V rámci bádání se zaměřujeme na polytechnické vzdělávání.
Děti získávají hravou formou základní poznatky v oblasti fyziky, matematiky, chemie a robotiky.

Termíny - Robík:
1. skupina Písnička 13:00 -14:00 hod
2. skupina Sluníčko 14:00 -15:00 hod

čtvrtek 30. 09. 2021
úterý   12. 10. 2021
úterý   26. 10. 2021
úterý     9. 11. 2021
úterý   23. 11. 2021
úterý     7. 12. 2021

Design by SITMP