Sboreček - Plzeňské bublinky

                                                                          

Činnost sborečku Plzeňské bublinky sahá až do roku 1996 a po celou dobu se setkáváme s kladnými ohlasy  široké  veřejnosti. Spolupracujeme s Úřadem městského obvodu Doubravka, kde zpíváme na Zlatých a Diamantových svatbách, aktivně se účastníme vítání nových občánků a podporujeme také Dárce krve. Dále vystupujeme v D-klubu, kde zpíváme pro Baráčnickou obec a zdravotně postižené občany, a na soutěžích sborečků mateřských škol nebo v plzeňské Synagoze.

Při těchto akcích získávají děti větší sebevědomí, učí se chovat ve společnosti a zbavují se nežádoucího strachu. Děti si zpívání velice oblíbily. Baví je nacvičování nových písní, používání hudebních nástrojů a spojování hudby s pohybem. Práce v kolektivu podporuje sociální cítění a utužuje kamarádské vztahy mezi dětmi. Zpíváním se děti aktivně zapojují do dění naší společnosti a učí se pravidlům slušného chování.
Seznamují se s kulturou, uměním.

Naše úspěchy:

roku 2010/2011 Bublinky potěšily seniory a Soutěžily ve zpěvu a Zpívaly dárcům krve.

roku 2011/2012 Knihovna v Plzni na Doubravce přilákala děti a jejich rodiče.

roku 2012/2013 Děti rozezpívaly v domově seniorů i andulkuMalí čertíci řádili v domově seniorů v Plzni na Doubravce a Knihovna v Plzni na Doubravce naladila děti do předvánoční atmosféry.

roku 2013/2014 Děti z mateřské školy zpestřily plzeňským seniorům odpoledne a Andělé u sv.Jiří a Děti z mateřské školy se při vystoupení pěkně rozjely.

roku 2014/2015 Děti potěšily Vlasteneckou obec baráčníků               

roku 2015/2016 Já s písničkou jdu jako ptáček     

roku 2017/2018 Úcta ke stáří                                                                                                                                           

Kdy ve šk. roce 2021/2022 zpíváme?
Každý čtvrtek dopoledne zpívá celá třída Písnička (s uč. Z.Tomáškovou a Bc. M.Mrázovou)

             

Design by SITMP