Měření dětí ve spolupráci se ZČU

V úterý 11. 6. 2019 v dopoledních hodinách bude ve třídě Sluníčko probíhat měření antropomotorických parametrů u dětí.
Jedná se o experiment, který pomůže při vývoji modelů lidského těla pro popis rizika poranění během nárazu (silniční, železniční, či letecká doprava) apod.
Prosíme Vás o vyplnění souhlasu s poskytováním osobních údajů.
Souhlasy máme k dispozici u nás ve třídě.
Děkujeme Vám za pomoc, díky níž můžeme pomáhat dál.
P. uč. ze Sluníčka

Design by SITMP