Pokyny k zápisům

Pokyny k zápisům
dne 4.5. – 5.5. 2020 od 10:00 do 16:00 hod (přestávka 13:00-13:30 hod)

·        V době zápisů vstupujte do budovy MŠ jednotlivě. Vyčkejte, až budete vyzváni.

 

·        Venku udržujte bezpečný odstup 2m.

 

·        Vstup do budovy je povolen zdravým osobám bez známek akutních respiračních onemocnění a se zakrytými ústy.

 

·        Vstup do budovy je zakázán osobám, které jsou nebo byly v kontaktu s rizikovými osobami.

 

·        Při vstupu použijte dezinfekci na ruce, která je umístěna na stolečku u vchodu.

 

·        Zákonní zástupci dětí, které jsou narozené do 31.8.2017, mohou odevzdat přihlášku do schránky
nebo pověřené osobě u vstupu do MŠ.

 

·        Zákonní zástupci dětí, které jsou narozené od 1.9.2017 do 31.8.2019, si připraví ke kontrole doklad o místě trvalého pobytu dítěte (OP rodiče nebo dítěte, doklad z ohlašovny pobytu) a vyčkají na vyzvání pro vstup do budovy.

 

·        Po odevzdání přihlášky neprodleně opusťte budovu a zahradu MŠ, nezavírejte dveře ani vrátka.


Děkujeme za respektování pokynů.

 

Design by SITMP