Setkání pedagogů a rodičů

Setkání pedagogů s rodiči

V následujích dnech proběhnou schůzky pedagogů a rodičů dětí, které půjdou v dubnu 2022 k zápisu.
28. ZŠ - 10. 3. 2022  od 16 hodin - sejdeme se na vrátnici
22. ZŠ - 22. 3. 2022 od 16 hodin - ve třídě Písnička
Přijďte, prosím, bez dětí.

Design by SITMP