Vystoupení sborečku - Velikonoční pomlázka

           Vystoupení dětí třídy Písnička dne 13. dubna od 10hod. v Domově seniorů sv. Jiří.

Design by SITMP