Nástěnka

Zápisy na školní rok 2020/2021

Přijímání žádostí  o přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání na rok 2020/21 (dříve zápis do mateřské školy)
bude probíhat ve dnech
4. 5. 2020 pondělí  - 13:00 - 16:00
5. 5. 2020 úterý  -  13:00 - 15:30

Předpokládaný počet přijímaných dětí:

Vyplňování žádostí z webové aplikace bude spuštěno od 15. 4. 2020 - 3. 5. 2020 na www.mszapis.plzen.eu
Rodiče mohou vyplnit přihlášku do MŠ pouze elektronicky.
Přihlášku v aplikaci rodič vyplní pouze 1x a vytiskne ji tolikrát, do kolika MŠ chce dítě přihlásit.

Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna kontaktní místa na:
Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329,  tel: 378 033 163
Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně spr., dopravy a investic
Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 12, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644, č. dveří 5, Bc. Šárka Hrabáková, tel.: 378 036 650
50. mateřská škola - ve výjimečných případech v úředních hodinách MŠ - Po - 12:30 - 13:30 a ve Čt - 10:00 - 11:00 hod - kontaktní osoba: Bc. Iveta Vernerová

Pozvánka na zápisy a Den otevřených dveří
Kritéria zápisů

Den otevřených dveří

Dne 16. 4. 2020 Vás zveme do naší MŠ na den otevřených dveří.
Dopoledne: 9:00 hod - 11:30 hod
Odpoledne: 14:45 hod - 15:45 hod
Vezměte si s sebou přezůvky.
Těšíme se na vás

Schůzka rodičů předškoláků

Dne 11. 3. 2020 v 15:30 hod přijdou do naší MŠ paní učitelky budoucích prvních tříd z 22. ZŠ a ze ZŠ Újezd.
Tématem budou zápisy do 1. tříd ZŠ, školní zralost, odklady PŠD
Srdečně zveme do třídy Sluníčko

Provoz MŠ o vánočních prázdninách

Provoz MŠ bude do 20.12.2019 - pátek
a v Novém roce začínáme 6.1.2020 - pondělí.
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přejí všichni z 50. MŠ.

Projekty ve školním roce 2019/2020

Pomozte nám ozdobit stromeček -  Doubravecké listy 2011
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět - sbíráme použité baterie - Logo 
Sbíráme kaštany, žaludy
Celé Česko čte dětem - prosíme
čtěte svým dětem minimálně 20 minut denně - Logo

Provoz MŠ o vánočních prázdninách

Provoz MŠ bude do 20.12.2019 - pátek
a v Novém roce začínáme 2.1.2020 - čtvrtek.
Prosím nahlaste závazně docházku svého dítěte ve dnech vánočních prázdnin v ZŠ a to ve dnech 2. a 3. 1. 2020 v jednotlivých šatnách nebo třídách.
Děkujeme

Podzimní prázdniny 2019

Prosíme rodiče, aby napsali závazně docházku svého dítěte ve dnech podzimních prázdnin v ZŠ a to 29. a 30. 10. 2019 v jednotlivých šatnách nebo třídách.
Děkujeme

Změna výše školného a způsobu platby stravného - 2019/2020

Od 1. 9. 2019 dochází ke změně výše školného - nová výše je 550,- Kč měsíčně.
Zadejte si trvalý příkaz k 5. dni v měsíci - tj. poprvé k 5.9.2019.
Opakované pozdní platby jsou důvodem k ukončení docházky.
Prosím všechny rodiče o dodržování termínů platby.

Stravné se bude platit inkasem.
Cena stravného:
pro děti do 6 let: 36,-Kč
pro děti s odkladem školní docházky: 40,-Kč


Více informací o platbách

Seznam přijatých dětí

Od 1. 9. 2019 byly přijaty tyto děti:
seznam dle reg. čísel

Letní provoz 2019

Od letošního roku si všechny doubravecké MŠ (kromě Újezda) zajišťují letní provoz ve své MŠ.
Všechny MŠ na Doubravce budou zavřené od 29. 7.  - 2. 8. 2019.
Zájem či nezájem o letní provoz zapište do 26. 4. 2019 ve svých třídách.
Prosím pečlivě zvažte potřebu umístění vašeho dítěte v letním provozu a zapište docházku dítěte pouze v těch dnech,
kdy do ní bude dítě skutečně docházet. Zapsání je závazné.
V době omezeného provozu budou střídavě čerpat dovolenou všichni zaměstnanci MŠ. 
Pečlivě si přečtěte informace k letnímu provozu

Vánoční přání a PF 2019

Přejeme vám všem krásné vánoce a vánoční svátky a šťastný a úspěšný nový rok 2019
Přání

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Dne 25.5.2018 začalo platit Nařízení EU o Ochraně osobních údajů, které se vztahuje i na školství - GDPR
Všichni zákonní zástupci dostanou na začátku šk. roku 2018/19 nové Souhlasy se zpracováním údajů.
Poučení subjektu údajů naleznete zde

Informativní schůzka

Zveme vás na schůzku rodičů před začátkem školního roku dne 28. 8. 2018 od 15:30 hod ve třídách naší MŠ.
Máte-li možnost, seznamte se s novým Školním řádem na školní rok 2018/2019 a Provozním řádem zahrady, které naleznete na našich webových stránkách (na této stránce dole).
Srdečně Vás zveme.
paní učitelky 50. MŠ


Dotace a granty

Šablony II
Ve školním roce 2018/2019 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou chůvy a na vzdělávání učitelů v těchto oblastech:
Matematická a čtenářská pregramotnost, cizí jazyky pro učitele, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické vzdělání a ICT.

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY II.
Ve šk. roce 2017/2018 jsme získali dotaci z Fondu životního prostředí města Plzně na kompostéry, hmyzí domečky, sazenice, zeminu, semínka,...
a také částečně na pořízení dvou dětských herních prvků - Dvojhoupačka pro malé děti a Hnízdo.
Realizace bude probíhat od března 2018 do března 2019.

ŠABLONY
Ve školním roce 2016/2017 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání ve výzvě č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Projekt je realizován v období od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou školního asistenta a na vzdělávání učitelů.
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - 3 učitelky
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ - 1 učitelka
Čtenářská pregramotnost - 2 učitelky
Matematická pregramotnost - 2 učitelky
Individualizace vzdělání v MŠ - 1 učitelka

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY
Ve šk. roce 2016/17 jsme získali dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na realizaci vyvýšených záhonků a
výsadbu ovocných stromků a keřů.
Realizace bude probíhat na podzim 2016.

KDO STAVÍ - NEZLOBÍ
Ve školním roce 2015/16 jsme získali dotaci z MŠMT na nákup stavebnic.
Pořídili jsme dětem několik typů stavebnice SEVA do každé třídy.
Volba byla dobrá, děti si stavebnici velmi oblíbily a je hodně využívaná.
Podívejte se 
zde

ŽIVÝ PLOT PRO ŽIVOT
Ve šk. roce 2013/14 získala naše MŠ dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na výsadbu nového živého plotu.
Realizace proběhla v červnu 2014. Byly vysázeny: habr obecný, trojpuk, kolkvície a vajgélie.

KOS ZAHRADNÍKEM
Ve šk. roce 2011/12 získala naše MŠ příspěvek z nadačního fondu
Zelený poklad

Poděkování

rodičům, kteří s námi spolupracovali a pomáhali nám při akcích naší MŠ ve šk. roce 2015/16
všem rodičům, kteří přispěli finančním darem na vzdělávací činnost naší MŠ ve šk. roce 2015/16
rodičům Péti ze Sluníčka za darování vánočního stromečku - vánoce 2015
rodičům Stáníka ze třídy Sluníčko za darování krásného vánočního stromečku - vánoce 2014

mamince Daníka z Písničky  za darování krásné velké dýně a její ozdobení - říjen 2014
všem rodičům, kteří nám nosí  papíry na kreslení a papírové kapesníky
rodičúm Péti a Maxíka za finanční dar na Sportovní odpoledne - září 2014

Změna provozní doby 50. MŠ od 1. 1. 2016

Od 4. 1. 2016 je v 50. MŠ prodloužená provozní doba do 17:00 hod.
Provozní doba 6:00 - 17:00 hod.
Více informací

Školní dokumenty

Školní řád na školní rok 2019/2020

Provozní řád zahrady na šk. rok  2019/20

Nepřítomnost dítěte déle než 10 dnů (u předškoláků se omlouvá písemně každý den do omluvného listu)

 

GDPR - informace

Povinně zveřejňované informace

1.Úplný oficiální název povinného subjektu50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace 
2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost 

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro dětí mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna)
- Zajištění školního stravování pro zaměstnance školy
Doplňková činnost
- Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
Zřizovatel - statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Zřizovací listina

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Platby

Školné šk. rok 2019/20
Stravné šk. rok 2019/20

6.Identifikační číslo školy (IČ)70940991
7.Identifikační číslo školy (DIČ)CZ70940991 Škola není plátcem DPH
8.DokumentyÚdaje o rozpočtu na: https://umo4.plzen.eu/
ŠVP
Zřizovací listina
9.Žádosti o informaceMísto a způsoby podání
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podáníKontakty
11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Proti rozhodnutí
o nepřijetí lze podat odvolání
- osobně
- poštou
do 15 dnů ode dne doručení

12.FormulářeLze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde:
Žádost o přijetí do MŠ  2019
Přihláška ke stravování 2019
Evidenční list dítěte
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
13.Popisy postupů - návody řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Zápis do MŠ (květen i v průběhu šk. roku) 
Žádost o přijetí do MŠ (2019)
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty  - informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat  informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno
16.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva 2018

 

 

Design by SITMP