Nástěnka

Inzerát

50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace přijme od 1. 9. 2022:
2 učitelky MŠ na plný úvazek.
Požadavky: vystudovaná předškolní pedagogika (SŠ, VOŠ, Bc., Mgr.) a praxe.
Životopisy zasílejte na mail: FounovaVe@ms50. plzen-edu.cz


50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace hledá učitelku na úvazek 0,742.
Nástup leden 2023.
Požadujeme vzdělání předškolní pedagogika – SŠ, VŠ.
Nástupní plat od 25.040,- dle vzdělání a praxe.
Životopisy zasílejte na mail FounovaVe@ms50.plzen-edu.cz


Vánoční prázdniny

Provoz MŠ bude do 22. 12. 2022 včetně - čtvrtek
a v Novém roce začínáme 2. 1. 2023 - pondělí
Upozornění


Dodatečné ukrajinské zápisy

Konají se: na 64. MŠ Plzeň – pro celou Plzeň 4 Doubravka
Kdy: 29. 8. 2022
Od: 10:00 do 17:00 hod
Co s sebou: www.ms64.plzen.eu


Změna ve výši stravného od 1. 7. 2022

Více informací


Informace k zápisům pro ukrajinské děti

Informace
Žádost
Kritéria


Seznam přijatých dětí dle registračních čísel

Seznam


Úplata za vzdělávání od 1. 9. 2022

Úplata za předškolní vzdělávání na nový  školní rok 2022/2023 je 520,- Kč měsíčně.
Zadejte si trvalý příkaz k 5. dni v měsíci - tj. poprvé k 5. 9. 2022.
Opakované pozdní platby jsou důvodem k ukončení docházky.
Prosíme všechny rodiče o dodržování termínů plateb.

Pro rodiče dětí, které do naší MŠ již chodí:
Prosíme, zrušte si trvalé příkazy školného na dobu hlavních letních prázdnin
a změňte si výši školného od 1. 9. 2022 na 520,-Kč.

Cena stravného:
pro děti do 6 let: 45,-Kč
pro děti s odkladem školní docházky: 52,-Kč

Letní provoz

15. 8. – 24. 8. 2022 opravy MŠ (možno dítě umístit v jiné MŠ, nutno předat info ve třídě do 22. 4. 2022)
25. 8. – 31. 8. 2022 sanitární týden
Rodiče nahlaste docházku svých dětí do 10. 6. 2022 v příslušných třídách a vyzvedněte si informace k letnímu provozu.
Rodiče předškoláků - prosím, neplaťte úplatu za letní provoz!!! (stejný režim jako celý školní rok).
Platíte pouze stravné.

Setkání pedagogů s rodiči

V následujících dnech proběhnou schůzky pedagogů a rodičů dětí, které půjdou v dubnu 2022 k zápisu.
28. ZŠ - 10. 3. 2022 od 16 hodin - sejdeme se na vrátnici
22. ZŠ - 22. 3. 2022 od 16 hodin - ve třídě Písnička
Přijďte, prosím, bez dětí.

Zápisy na školní rok 2022/2023

Vyplňování žádostí z webové aplikace bude spuštěno od 15. 4. 2022 do 3. 5. 2022 na www.mszapis.plzen.eu.
Rodiče mohou vyplnit přihlášku do MŠ pouze elektronicky.
Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dětí s povinným předškolním vzděláváním.

Sběr žádostí (zápisy)  bude probíhat od 4. 5. do 5. 5. 2022
4. 5. 2022 dopoledne od 9:00 do 11:30 hod a odpoledne od 14:30 do 16:30
5. 5. 2022 dopoledne od 9:00 do 11:30 hod a odpoledne od 14:30 do 16:30

Zákonný zástupce doručí škole:
- žádost s potvrzením o očkování,

 Žádost  mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy - pouze fyzické osoby
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
- poštou (rozhodující je datum podání na poště)
- osobním podáním ve škole - můžete využít rezervační systém na
www.mszapis.plzen.eu
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jaké jsou uvedené
(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna místa na MMP, ÚMO (ve výjimečných případech v úředních hodinách v MŠ), kde úředníci s vyplněním přihlášky po předchozím telefonickém objednání pomohou.

Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně správní a investic
Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 12, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644

50. MŠ
Po a St  od 10 - 11 hodin

Rámcová kritéria


Dotace a granty

Kůzlátka zahradníky III.
Ve školním roce 2021/2022 realizujeme tento projekt , dotaci jsme získali z Fondu životního prostředí města Plzně.
Prostředky budou použity na pořízení nových vyvýšených záhonů, na nákup dětského zahradnického nářadí, sazenic, semínek, zeminy,...

Šablony III.
Od 1. 9. 2021 jsme zapojeni v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je realizován od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.
Prostředky budou použity na Projektové dny v MŠ i mimo MŠ a na financování školního asistenta.

Šablony II
Ve školním roce 2018/2019 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou chůvy a na vzdělávání učitelů v těchto oblastech:
Matematická a čtenářská pregramotnost, cizí jazyky pro učitele, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické vzdělání a ICT.

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY II
Ve šk. roce 2017/2018 jsme získali dotaci z Fondu životního prostředí města Plzně na kompostéry, hmyzí domečky, sazenice, zeminu, semínka,...
a také částečně na pořízení dvou dětských herních prvků - Dvojhoupačka pro malé děti a Hnízdo.
Realizace bude probíhat od března 2018 do března 2019.

ŠABLONY
Ve školním roce 2016/2017 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání ve výzvě č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Projekt je realizován v období od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou školního asistenta a na vzdělávání učitelů.
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - 3 učitelky
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ - 1 učitelka
Čtenářská pregramotnost - 2 učitelky
Matematická pregramotnost - 2 učitelky
Individualizace vzdělání v MŠ - 1 učitelka

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY
Ve šk. roce 2016/17 jsme získali dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na realizaci vyvýšených záhonků a
výsadbu ovocných stromků a keřů.
Realizace bude probíhat na podzim 2016.

KDO STAVÍ - NEZLOBÍ
Ve školním roce 2015/16 jsme získali dotaci z MŠMT na nákup stavebnic.
Pořídili jsme dětem několik typů stavebnice SEVA do každé třídy.
Volba byla dobrá, děti si stavebnici velmi oblíbily a je hodně využívaná.
Podívejte se 
zde

ŽIVÝ PLOT PRO ŽIVOT
Ve šk. roce 2013/14 získala naše MŠ dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na výsadbu nového živého plotu.
Realizace proběhla v červnu 2014. Byly vysázeny: habr obecný, trojpuk, kolkvície a vajgélie.

KOS ZAHRADNÍKEM
Ve šk. roce 2011/12 získala naše MŠ příspěvek z nadačního fondu
Zelený poklad

Projekty ve školním roce 2021/2022

Projekt s Gymnáziem L. Pika - Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Pomozte nám ozdobit stromeček -  
Doubravecké listy 2011
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět- sbíráme použité baterie -
Logo 
Sbíráme kaštany, žaludy
Celé Česko čte dětem
- prosíme
čtěte svým dětem minimálně 20 minut denně - Logo

Třídní schůzky

Zveme Vás na schůzku rodičů před začátkem školního roku dne 31. 8. 2021 od 16:00 hod ve třídách naší MŠ.
Přijďte, prosím, bez dětí.
Můžete s sebou vzít i připravené lůžkoviny, nesmyvatelným fixem podepsaný plastový hrneček, bačkůrky, oblečení do šatny.
Seznamte se se Školním řádem, který naleznete na této straně dole.
Srdečně Vás zveme.
paní učitelky 50. MŠ


Pokyny k návratu dětí do škol v 1. fázi

Informace pro rodiče
Pokyny k testování v MŠ

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Dne 25.5.2018 začalo platit Nařízení EU o Ochraně osobních údajů, které se vztahuje i na školství - GDPR
Poučení subjektu údajů naleznete
zde


Školní dokumenty

Školní řád 2022/2023

Provozní řád venkovních hracích ploch

Nepřítomnost dítěte déle než 10 dnů (u předškoláků se omlouvá písemně každý den do omluvného listu)

 

GDPR - informace

Povinně zveřejňované informace

1.Úplný oficiální název povinného subjektu50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace 
2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost 

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro dětí mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna)
- Zajištění školního stravování pro zaměstnance školy
Doplňková činnost
- Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
Zřizovatel - statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Zřizovací listina

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Platby

Školné a stravné šk. rok 2022/23

6.Identifikační číslo školy (IČ)70940991
7.Identifikační číslo školy (DIČ)CZ70940991 Škola není plátcem DPH
8.DokumentyÚdaje o rozpočtu na: 
https://umo4.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet-obvodu/

ŠVP
Zřizovací listina
9.Žádosti o informaceMísto a způsoby  podání
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podáníKontakty
11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Proti rozhodnutí
o nepřijetí lze podat odvolání
- osobně
- poštou
do 15 dnů ode dne doručení

12.Formuláře

Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde:
Žádost o přijetí do MŠ  2022
Přihláška ke stravování 2022
Evidenční list dítěte 2022
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

13.Popisy postupů - návody řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Zápis do MŠ (květen i v průběhu šk. roku) 
Žádost o přijetí do MŠ (2022)
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty  - informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat  informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno
16.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva 2021

 

 

 

 

 

 

Design by SITMP