Nástěnka

Zápisy na školní rok 2021/2022

Sběr žádostí  k předškolnímu vzdělávání na rok 2021/22 (dříve zápis do mateřské školy)
bude probíhat ve dnech:
4. 5. 2021 úterý
5. 5. 2021 středa 

Předpokládaný počet přijímaných dětí: bude upřesněn

Vánoční prázdniny

Provoz MŠ bude do 22.12.2020 - úterý
a v Novém roce začínáme 4.1.2021 - pondělí
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přejí všichni z 50. MŠ

Docházka dne 16.11.2020

Prosíme rodiče,  napište závazně docházku svého dítěte dne 16.11.2020 - pondělí- v jednotlivých šatnách nebo třídách.
Děkujeme

Hygienické opatření k 10. 9. 2020

Prosíme o dodržování a respektování těchto opatření
Děkujeme

Jmenování nové paní ředitelky

Od 1. 9. 2020 byla jmenována nová ředitelka 50. MŠ paní Vendulka Fouňová.

Děkuji všem za spolupráci během těchto 10 ti let a nové paní ředitelce přeju hodně šťastných dětí a spokojených rodičů a zaměstnanců.
Bc. Iveta Vernerová

Třídní schůzky

Zveme Vás na schůzku rodičů před začátkem školního roku dne 31. 8. 2020 od 16:00 hod ve třídách naší MŠ.
Přijďte, prosím, bez dětí.

Můžete s sebou vzít i připravené lůžkoviny, nesmyvatelným fixem podepsaný plastový hrneček, bačkůrky, oblečení do šatny.
Srdečně Vás zveme.
paní učitelky 50. MŠ

Změna výše školného na školní rok 2020/2021

Od 1. 9. 2020 dochází ke změně výše školného - nová výše je 500,- Kč měsíčně.
Zadejte si trvalý příkaz k 5. dni v měsíci - tj. poprvé k 5.9.2020.
Opakované pozdní platby jsou důvodem k ukončení docházky.
Prosím všechny rodiče o dodržování termínů platby.
Podrobné informace

Cena stravného:
pro děti do 6 let: 41,-Kč
pro děti s odkladem školní docházky:48,-Kč


Letní provoz 2020

Všechny doubravecké MŠ (kromě Újezda) zajišťují letní provoz ve své MŠ.
Všechny MŠ na Doubravce budou zavřené od 24. 8.  - 28. 8. 2020.
Prosím pečlivě zvažte potřebu umístění vašeho dítěte do MŠ v letním provozu a zapište docházku dítěte pouze v těch dnech,
kdy do ní bude dítě skutečně docházet. Zapsání je závazné.
V době omezeného provozu budou střídavě čerpat dovolenou všichni zaměstnanci MŠ. 
Pečlivě si přečtěte
informace k letnímu provozu, které zde vyvěsíme.

Seznam přijatých dětí

Od 1. 9. 2020 byly přijaty tyto děti:
seznam dle reg. čísel

Zápisy na školní rok 2020/2021

Důležité upozornění:
Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření na www.mszapis.plzen.eu.


Přijímání žádostí  o přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání na rok 2020/21 (dříve zápis do mateřské školy)
bude probíhat ve dnech:
4. 5. 2020 pondělí 
5. 5. 2020 úterý  do 16 hodin

Předpokládaný počet přijímaných dětí: 20

Vyplňování žádostí z webové aplikace bude spuštěno od 15. 4. 2020 - 3. 5. 2020 na www.mszapis.plzen.eu
Rodiče mohou vyplnit přihlášku do MŠ pouze elektronicky.
Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dětí s povinným předškolním vzděláváním.

Zákonný zástupce doručí škole:
- žádost,
- čestné prohlášení k očkování,
- kopii očkovacího průkazu  
- kopii rodného listu

Zákonný zástupce doručí tyto dokumenty buď:
- do datové schránky
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
- poštou
- pomocí jiných technických prostředků - e-mail - nutno do 5 dnů potvrdit zákonným zástupcem
- osobním doručením - vhozením do poštovní schránky současně s telefonickým upozorněním, obálka opatřena jménem dítěte a "ZÁPISY"

Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna kontaktní místa na:
Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329,  tel: 378 033 163
Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně spr., dopravy a investic
Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 12, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644, č. dveří 5, Bc. Šárka Hrabáková, tel.: 378 036 650
50. mateřská škola - ve výjimečných případech po telefonické domluvě, tel.: 724146944 - kontaktní osoba: Bc. Iveta Vernerová

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců!

Pozvánka na zápisy a Den otevřených dveří DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZRUŠEN!
Kritéria zápisů

Den otevřených dveří- ZRUŠENO!

Dne 16. 4. 2020 Vás zveme do naší MŠ na den otevřených dveří.
Dopoledne: 9:00 hod - 11:30 hod
Odpoledne: 14:45 hod - 15:45 hod
Vezměte si s sebou přezůvky.
Těšíme se na vás

Schůzka rodičů předškoláků - ZRUŠENO!

Dne 11. 3. 2020 v 16:00 hod přijdou do naší MŠ paní učitelky budoucích prvních tříd z 22. ZŠ a ze ZŠ Újezd.
Tématem budou zápisy do 1. tříd ZŠ, školní zralost, odklady PŠD
Srdečně zveme do třídy Písnička

 

Projekty ve školním roce 2019/2020

Pomozte nám ozdobit stromeček -  Doubravecké listy 2011
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět - sbíráme použité baterie - Logo 
Sbíráme kaštany, žaludy
Celé Česko čte dětem - prosíme
čtěte svým dětem minimálně 20 minut denně - Logo

Vánoční přání a PF 2019

Přejeme vám všem krásné vánoce a vánoční svátky a šťastný a úspěšný nový rok 2019
Přání

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Dne 25.5.2018 začalo platit Nařízení EU o Ochraně osobních údajů, které se vztahuje i na školství - GDPR
Poučení subjektu údajů naleznete zde

Dotace a granty

Šablony II
Ve školním roce 2018/2019 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou chůvy a na vzdělávání učitelů v těchto oblastech:
Matematická a čtenářská pregramotnost, cizí jazyky pro učitele, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické vzdělání a ICT.

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY II.
Ve šk. roce 2017/2018 jsme získali dotaci z Fondu životního prostředí města Plzně na kompostéry, hmyzí domečky, sazenice, zeminu, semínka,...
a také částečně na pořízení dvou dětských herních prvků - Dvojhoupačka pro malé děti a Hnízdo.
Realizace bude probíhat od března 2018 do března 2019.

ŠABLONY
Ve školním roce 2016/2017 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání ve výzvě č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Projekt je realizován v období od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou školního asistenta a na vzdělávání učitelů.
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - 3 učitelky
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ - 1 učitelka
Čtenářská pregramotnost - 2 učitelky
Matematická pregramotnost - 2 učitelky
Individualizace vzdělání v MŠ - 1 učitelka

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY
Ve šk. roce 2016/17 jsme získali dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na realizaci vyvýšených záhonků a
výsadbu ovocných stromků a keřů.
Realizace bude probíhat na podzim 2016.

KDO STAVÍ - NEZLOBÍ
Ve školním roce 2015/16 jsme získali dotaci z MŠMT na nákup stavebnic.
Pořídili jsme dětem několik typů stavebnice SEVA do každé třídy.
Volba byla dobrá, děti si stavebnici velmi oblíbily a je hodně využívaná.
Podívejte se 
zde

ŽIVÝ PLOT PRO ŽIVOT
Ve šk. roce 2013/14 získala naše MŠ dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na výsadbu nového živého plotu.
Realizace proběhla v červnu 2014. Byly vysázeny: habr obecný, trojpuk, kolkvície a vajgélie.

KOS ZAHRADNÍKEM
Ve šk. roce 2011/12 získala naše MŠ příspěvek z nadačního fondu
Zelený poklad

Školní dokumenty

Školní řád, Dodatek ke školnímu řádu

Provozní řád venkovních hracích ploch

Nepřítomnost dítěte déle než 10 dnů (u předškoláků se omlouvá písemně každý den do omluvného listu)

 

GDPR - informace

Povinně zveřejňované informace

1.Úplný oficiální název povinného subjektu50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace 
2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost 

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro dětí mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna)
- Zajištění školního stravování pro zaměstnance školy
Doplňková činnost
- Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
Zřizovatel - statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Zřizovací listina

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Platby

Školné šk. rok 2020/21
Stravné šk. rok 2020/21

6.Identifikační číslo školy (IČ)70940991
7.Identifikační číslo školy (DIČ)CZ70940991 Škola není plátcem DPH
8.DokumentyÚdaje o rozpočtu na: https://umo4.plzen.eu/
ŠVP
Zřizovací listina
9.Žádosti o informaceMísto a způsoby  podání
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podáníKontakty
11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Proti rozhodnutí
o nepřijetí lze podat odvolání
- osobně
- poštou
do 15 dnů ode dne doručení

12.FormulářeLze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde:
Žádost o přijetí do MŠ  2020
Přihláška ke stravování 2020
Evidenční list dítěte
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
13.Popisy postupů - návody řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Zápis do MŠ (květen i v průběhu šk. roku) 
Žádost o přijetí do MŠ (2020)
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty  - informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat  informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno
16.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva 2019

 

Design by SITMP