Nástěnka

 

Dodatečné ukrajinské zápisy

Konají se: na 64. MŠ Plzeň – pro celou Plzeň 4 Doubravka
Kdy: 29. 8. 2022
Od: 10:00 do 17:00 hod
Co s sebou: www.ms64.plzen.eu

Změna ve výši stravného od 1. 7. 2022

Více informací


Informace k zápisům pro ukrajinské děti

Informace
Žádost
Kritéria


Seznam přijatých dětí dle registračních čísel

Seznam


Úplata za vzdělávání od 1. 9. 2022

Úplata za předškolní vzdělávání na nový  školní rok 2022/2023 je 520,- Kč měsíčně.
Zadejte si trvalý příkaz k 5. dni v měsíci - tj. poprvé k 5. 9. 2022.
Opakované pozdní platby jsou důvodem k ukončení docházky.
Prosíme všechny rodiče o dodržování termínů plateb.

Pro rodiče dětí, které do naší MŠ již chodí:
Prosíme, zrušte si trvalé příkazy školného na dobu hlavních letních prázdnin
a změňte si výši školného od 1. 9. 2022 na 520,-Kč.

Cena stravného:
pro děti do 6 let: 45,-Kč
pro děti s odkladem školní docházky: 52,-Kč

Letní provoz

15. 8. – 24. 8. 2022 opravy MŠ (možno dítě umístit v jiné MŠ, nutno předat info ve třídě do 22. 4. 2022)
25. 8. – 31. 8. 2022 sanitární týden
Rodiče nahlaste docházku svých dětí do 10. 6. 2022 v příslušných třídách a vyzvedněte si informace k letnímu provozu.
Rodiče předškoláků - prosím, neplaťte úplatu za letní provoz!!! (stejný režim jako celý školní rok).
Platíte pouze stravné.

Setkání pedagogů s rodiči

V následujících dnech proběhnou schůzky pedagogů a rodičů dětí, které půjdou v dubnu 2022 k zápisu.
28. ZŠ - 10. 3. 2022 od 16 hodin - sejdeme se na vrátnici
22. ZŠ - 22. 3. 2022 od 16 hodin - ve třídě Písnička
Přijďte, prosím, bez dětí.

Zápisy na školní rok 2022/2023

Vyplňování žádostí z webové aplikace bude spuštěno od 15. 4. 2022 do 3. 5. 2022 na www.mszapis.plzen.eu.
Rodiče mohou vyplnit přihlášku do MŠ pouze elektronicky.
Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dětí s povinným předškolním vzděláváním.

Sběr žádostí (zápisy)  bude probíhat od 4. 5. do 5. 5. 2022
4. 5. 2022 dopoledne od 9:00 do 11:30 hod a odpoledne od 14:30 do 16:30
5. 5. 2022 dopoledne od 9:00 do 11:30 hod a odpoledne od 14:30 do 16:30

Zákonný zástupce doručí škole:
- žádost s potvrzením o očkování,

 Žádost  mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy - pouze fyzické osoby
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
- poštou (rozhodující je datum podání na poště)
- osobním podáním ve škole - můžete využít rezervační systém na
www.mszapis.plzen.eu
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jaké jsou uvedené
(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna místa na MMP, ÚMO (ve výjimečných případech v úředních hodinách v MŠ), kde úředníci s vyplněním přihlášky po předchozím telefonickém objednání pomohou.

Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně správní a investic
Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 12, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644

50. MŠ
Po a St  od 10 - 11 hodin

Rámcová kritéria

 

Vánoční prázdniny

Provoz MŠ bude do 23. 12. 2021 včetně - čtvrtek
a v Novém roce začínáme 3. 1. 2022 - pondělí
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přejí všichni zaměstnanci  50. MŠ


Dotace a granty

Kůzlátka zahradníky III.
Ve školním roce 2021/2022 realizujeme tento projekt , dotaci jsme získali z Fondu životního prostředí města Plzně.
Prostředky budou použity na pořízení nových vyvýšených záhonů, na nákup dětského zahradnického nářadí, sazenic, semínek, zeminy,...

Šablony III.
Od 1. 9. 2021 jsme zapojeni v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je realizován od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.
Prostředky budou použity na Projektové dny v MŠ i mimo MŠ a na financování školního asistenta.

Šablony II
Ve školním roce 2018/2019 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou chůvy a na vzdělávání učitelů v těchto oblastech:
Matematická a čtenářská pregramotnost, cizí jazyky pro učitele, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické vzdělání a ICT.

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY II
Ve šk. roce 2017/2018 jsme získali dotaci z Fondu životního prostředí města Plzně na kompostéry, hmyzí domečky, sazenice, zeminu, semínka,...
a také částečně na pořízení dvou dětských herních prvků - Dvojhoupačka pro malé děti a Hnízdo.
Realizace bude probíhat od března 2018 do března 2019.

ŠABLONY
Ve školním roce 2016/2017 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání ve výzvě č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Projekt je realizován v období od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou školního asistenta a na vzdělávání učitelů.
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - 3 učitelky
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ - 1 učitelka
Čtenářská pregramotnost - 2 učitelky
Matematická pregramotnost - 2 učitelky
Individualizace vzdělání v MŠ - 1 učitelka

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY
Ve šk. roce 2016/17 jsme získali dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na realizaci vyvýšených záhonků a
výsadbu ovocných stromků a keřů.
Realizace bude probíhat na podzim 2016.

KDO STAVÍ - NEZLOBÍ
Ve školním roce 2015/16 jsme získali dotaci z MŠMT na nákup stavebnic.
Pořídili jsme dětem několik typů stavebnice SEVA do každé třídy.
Volba byla dobrá, děti si stavebnici velmi oblíbily a je hodně využívaná.
Podívejte se 
zde

ŽIVÝ PLOT PRO ŽIVOT
Ve šk. roce 2013/14 získala naše MŠ dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na výsadbu nového živého plotu.
Realizace proběhla v červnu 2014. Byly vysázeny: habr obecný, trojpuk, kolkvície a vajgélie.

KOS ZAHRADNÍKEM
Ve šk. roce 2011/12 získala naše MŠ příspěvek z nadačního fondu
Zelený poklad

Projekty ve školním roce 2021/2022

Projekt s Gymnáziem L. Pika - Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Pomozte nám ozdobit stromeček -  
Doubravecké listy 2011
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět- sbíráme použité baterie -
Logo 
Sbíráme kaštany, žaludy
Celé Česko čte dětem
- prosíme
čtěte svým dětem minimálně 20 minut denně - Logo

Třídní schůzky

Zveme Vás na schůzku rodičů před začátkem školního roku dne 31. 8. 2021 od 16:00 hod ve třídách naší MŠ.
Přijďte, prosím, bez dětí.
Můžete s sebou vzít i připravené lůžkoviny, nesmyvatelným fixem podepsaný plastový hrneček, bačkůrky, oblečení do šatny.
Seznamte se se Školním řádem, který naleznete na této straně dole.
Srdečně Vás zveme.
paní učitelky 50. MŠ

Změna výše školného na školní rok 2021/22

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně výše školného - nová výše je 650,- Kč měsíčně.
Zadejte si trvalý příkaz k 5. dni v měsíci - tj. poprvé k 5.9.2021.
Opakované pozdní platby jsou důvodem k ukončení docházky.
Prosím všechny rodiče o dodržování termínů platby.

Cena stravného:
pro děti do 6 let: 41,-Kč
pro děti s odkladem školní docházky:48,-Kč

Pokyny k návratu dětí do škol v 1. fázi

Informace pro rodiče
Pokyny k testování v MŠ

 

Jmenování nové paní ředitelky

Od 1. 9. 2020 byla jmenována nová ředitelka 50. MŠ paní Vendulka Fouňová.

Děkuji všem za spolupráci během těchto 10 ti let a nové paní ředitelce přeju hodně šťastných dětí a spokojených rodičů a zaměstnanců.
Bc. Iveta Vernerová

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Dne 25.5.2018 začalo platit Nařízení EU o Ochraně osobních údajů, které se vztahuje i na školství - GDPR
Poučení subjektu údajů naleznete
zde


Školní dokumenty

Školní řád 2021/2022

Provozní řád venkovních hracích ploch

Nepřítomnost dítěte déle než 10 dnů (u předškoláků se omlouvá písemně každý den do omluvného listu)

 

GDPR - informace

Povinně zveřejňované informace

1.Úplný oficiální název povinného subjektu50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace 
2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost 

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro dětí mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna)
- Zajištění školního stravování pro zaměstnance školy
Doplňková činnost
- Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
Zřizovatel - statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Zřizovací listina

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Platby

Školné šk. rok 2021/22
Stravné šk. rok 2021/22

6.Identifikační číslo školy (IČ)70940991
7.Identifikační číslo školy (DIČ)CZ70940991 Škola není plátcem DPH
8.DokumentyÚdaje o rozpočtu na: https://umo4.plzen.eu/
ŠVP
Zřizovací listina
9.Žádosti o informaceMísto a způsoby  podání
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podáníKontakty
11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Proti rozhodnutí
o nepřijetí lze podat odvolání
- osobně
- poštou
do 15 dnů ode dne doručení

12.Formuláře

Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde:
Žádost o přijetí do MŠ  2021
Přihláška ke stravování 2021
Evidenční list dítěte 2021
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

13.Popisy postupů - návody řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Zápis do MŠ (květen i v průběhu šk. roku) 
Žádost o přijetí do MŠ (2021)
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty  - informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat  informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno
16.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva 2021

 

 

 

 

 

Design by SITMP