Nástěnka

Záznam o činnostech zpracování os. údajů při testování

Záznam


Změna výše školného na školní rok 2021/22

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně výše školného - nová výše je 650,- Kč měsíčně.
Zadejte si trvalý příkaz k 5. dni v měsíci - tj. poprvé k 5.9.2021.
Opakované pozdní platby jsou důvodem k ukončení docházky.
Prosím všechny rodiče o dodržování termínů platby.


Pokyny k návratu dětí do škol v 1. fázi

Informace pro rodiče
Pokyny k testování v MŠ


Změna provozní doby v 1. fázi otevírání škol

Od 12. 4. 2021 bude MŠ otevřená od 6:30 do 16:30 hodin.

 

Zápisy na školní rok 2021/2022

Důležité upozornění:
Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření na 
www.mszapis.plzen.eu  
Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců!

Vyplňování žádostí z webové aplikace bude spuštěno od 5. 4. 2021 - 7. 5. 2021 na www.mszapis.plzen.eu
Rodiče mohou vyplnit přihlášku do MŠ pouze elektronicky.
Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dětí s povinným předškolním vzděláváním.

Zákonný zástupce doručí škole:
- žádost,
- potvrzení o očkování,

- kopii rodného listu.

Žádost  mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy,
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
- poštou (rozhodující je datum podání na poště)
- osobním podáním ve škole - po předchozím zavolání můžete vhodit do schránky MŠ (na vrátkách) nebo můžete využít rezervační systém na www.mszapis.plzen.eu
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jaké jsou uvedené
(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Ve výjimečných případech po předchozím telefonickém objednání a pouze v úředních hodinách budou k dispozici kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo k tiskárně.
Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně správní a investic
Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 2, paní Jana Grossová, tel.: 378 036 621, č. dveří 12, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644
50. MŠ
Po a St od 10 - 11 hodin

Rámcová kritéria
Kritéria přijímacího řízení
Pozvánka na Zápis do 50. MŠ

 

Vánoční prázdniny

Provoz MŠ bude do 22.12.2020 - úterý
a v Novém roce začínáme 4.1.2021 - pondělí
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přejí všichni z 50. MŠ

Docházka dne 16.11.2020

Prosíme rodiče,  napište závazně docházku svého dítěte dne 16.11.2020 - pondělí- v jednotlivých šatnách nebo třídách.
Děkujeme

Hygienické opatření k 10. 9. 2020

Prosíme o dodržování a respektování těchto opatření
Děkujeme

Jmenování nové paní ředitelky

Od 1. 9. 2020 byla jmenována nová ředitelka 50. MŠ paní Vendulka Fouňová.

Děkuji všem za spolupráci během těchto 10 ti let a nové paní ředitelce přeju hodně šťastných dětí a spokojených rodičů a zaměstnanců.
Bc. Iveta Vernerová

Třídní schůzky

Zveme Vás na schůzku rodičů před začátkem školního roku dne 31. 8. 2020 od 16:00 hod ve třídách naší MŠ.
Přijďte, prosím, bez dětí.

Můžete s sebou vzít i připravené lůžkoviny, nesmyvatelným fixem podepsaný plastový hrneček, bačkůrky, oblečení do šatny.
Srdečně Vás zveme.
paní učitelky 50. MŠ

Změna výše školného na školní rok 2020/2021

Od 1. 9. 2020 dochází ke změně výše školného - nová výše je 500,- Kč měsíčně.
Zadejte si trvalý příkaz k 5. dni v měsíci - tj. poprvé k 5.9.2020.
Opakované pozdní platby jsou důvodem k ukončení docházky.
Prosím všechny rodiče o dodržování termínů platby.
Podrobné informace

Cena stravného:
pro děti do 6 let: 41,-Kč
pro děti s odkladem školní docházky:48,-Kč


Letní provoz 2020

Všechny doubravecké MŠ (kromě Újezda) zajišťují letní provoz ve své MŠ.
Všechny MŠ na Doubravce budou zavřené od 24. 8.  - 28. 8. 2020.
Prosím pečlivě zvažte potřebu umístění vašeho dítěte do MŠ v letním provozu a zapište docházku dítěte pouze v těch dnech,
kdy do ní bude dítě skutečně docházet. Zapsání je závazné.
V době omezeného provozu budou střídavě čerpat dovolenou všichni zaměstnanci MŠ. 
Pečlivě si přečtěte
informace k letnímu provozu, které zde vyvěsíme.

Seznam přijatých dětí

Od 1. 9. 2020 byly přijaty tyto děti:
seznam dle reg. čísel

Den otevřených dveří

Dne 16. 4. 2020 Vás zveme do naší MŠ na den otevřených dveří.
Dopoledne: 9:00 hod - 11:30 hod
Odpoledne: 14:45 hod - 15:45 hod
Vezměte si s sebou přezůvky.
Těšíme se na vás

Schůzka rodičů předškoláků

Dne 11. 3. 2020 v 16:00 hod přijdou do naší MŠ paní učitelky budoucích prvních tříd z 22. ZŠ a ze ZŠ Újezd.
Tématem budou zápisy do 1. tříd ZŠ, školní zralost, odklady PŠD
Srdečně zveme do třídy Písnička

 

Projekty ve školním roce 2019/2020

Pomozte nám ozdobit stromeček -  Doubravecké listy 2011
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět - sbíráme použité baterie - Logo 
Sbíráme kaštany, žaludy
Celé Česko čte dětem - prosíme
čtěte svým dětem minimálně 20 minut denně - Logo

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Dne 25.5.2018 začalo platit Nařízení EU o Ochraně osobních údajů, které se vztahuje i na školství - GDPR
Poučení subjektu údajů naleznete zde

Dotace a granty

Šablony II
Ve školním roce 2018/2019 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou chůvy a na vzdělávání učitelů v těchto oblastech:
Matematická a čtenářská pregramotnost, cizí jazyky pro učitele, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické vzdělání a ICT.

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY II.
Ve šk. roce 2017/2018 jsme získali dotaci z Fondu životního prostředí města Plzně na kompostéry, hmyzí domečky, sazenice, zeminu, semínka,...
a také částečně na pořízení dvou dětských herních prvků - Dvojhoupačka pro malé děti a Hnízdo.
Realizace bude probíhat od března 2018 do března 2019.

ŠABLONY
Ve školním roce 2016/2017 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání ve výzvě č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Projekt je realizován v období od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou školního asistenta a na vzdělávání učitelů.
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - 3 učitelky
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ - 1 učitelka
Čtenářská pregramotnost - 2 učitelky
Matematická pregramotnost - 2 učitelky
Individualizace vzdělání v MŠ - 1 učitelka

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY
Ve šk. roce 2016/17 jsme získali dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na realizaci vyvýšených záhonků a
výsadbu ovocných stromků a keřů.
Realizace bude probíhat na podzim 2016.

KDO STAVÍ - NEZLOBÍ
Ve školním roce 2015/16 jsme získali dotaci z MŠMT na nákup stavebnic.
Pořídili jsme dětem několik typů stavebnice SEVA do každé třídy.
Volba byla dobrá, děti si stavebnici velmi oblíbily a je hodně využívaná.
Podívejte se 
zde

ŽIVÝ PLOT PRO ŽIVOT
Ve šk. roce 2013/14 získala naše MŠ dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na výsadbu nového živého plotu.
Realizace proběhla v červnu 2014. Byly vysázeny: habr obecný, trojpuk, kolkvície a vajgélie.

KOS ZAHRADNÍKEM
Ve šk. roce 2011/12 získala naše MŠ příspěvek z nadačního fondu
Zelený poklad

Školní dokumenty

Školní řád, Dodatek č. 1 ke školnímu řádu, Dodatek č. 2 ke školnímu řádu

Provozní řád venkovních hracích ploch

Nepřítomnost dítěte déle než 10 dnů (u předškoláků se omlouvá písemně každý den do omluvného listu)

 

GDPR - informace

Povinně zveřejňované informace

1.Úplný oficiální název povinného subjektu50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace 
2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost 

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro dětí mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna)
- Zajištění školního stravování pro zaměstnance školy
Doplňková činnost
- Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
Zřizovatel - statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Zřizovací listina

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Platby

Školné šk. rok 2020/21
Stravné šk. rok 2020/21

6.Identifikační číslo školy (IČ)70940991
7.Identifikační číslo školy (DIČ)CZ70940991 Škola není plátcem DPH
8.DokumentyÚdaje o rozpočtu na: https://umo4.plzen.eu/
ŠVP
Zřizovací listina
9.Žádosti o informaceMísto a způsoby  podání
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podáníKontakty
11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Proti rozhodnutí
o nepřijetí lze podat odvolání
- osobně
- poštou
do 15 dnů ode dne doručení

12.FormulářeLze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde:
Žádost o přijetí do MŠ  2020
Přihláška ke stravování 2020
Evidenční list dítěte
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
13.Popisy postupů - návody řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Zápis do MŠ (květen i v průběhu šk. roku) 
Žádost o přijetí do MŠ (2020)
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty  - informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat  informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno
16.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva 2019

 

 

Design by SITMP