O školce

Budova mateřské školy je dvoupatrová, čtyřtřídní. V přízemí je ředitelna, čtyři šatny dětí, kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, hygienická zařízení a interaktivní herna využívaná jako také jako relaxační místnost, místnost pro divadlo a výuku angličtiny. V suterénu se využívá prádelna, sklepy, sklady. V každém poschodí najdeme dvě třídy s nově zrekonstruovaným sociálním zařízením, kuchyňku a kabinet. V kabinetu v 1. patře je  zřízená knihovna a kabinet ve 2. patře je vybaven počítačem.

        

Škola je obklopena rozsáhlou zatravněnou zahradou. Najdeme zde čtyři pískoviště, průlezky, skluzavky, houpačky, kladinu, provazový most, lavičky, domečky, kolotoč.  Dětem zahrada poskytuje dostatek možností k pohybu a je celoročně využívána jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách.

Naše mateřská škola prošla v letošním roce 2015 rozsáhlou modernizací. Provoz byl ukončen k 15. 6. 2015 a znovu zahájen 21. 9. 2015. Celá stavba se stihla v době letních prázdnin.
Modernizace se týkala nového zateplení kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénu včetně střechy. Uvnitř se měnila elektroinstalace, ústřední topení a upravovala se vzduchotechnika. Opravovaly se všechny povrchy stěn a stropů, ve třídách a hernách byly položeny nové podlahové krytiny. Celá mateřská škola se malovala. Byla provedena výměna sklobetonových výplní ve všech podlažích školky a nahrazena novými plastovými okny. Budova je vybavena novými videotelefony.
Celkové náklady se vyšplhaly na víc než 7 mil. Kč, z toho 3,4 mi. činily dotace z Ministerstva životního prostředí ČR.

V létě 2018 začala úprava vnitrobloku za poštou, která se týkala i naší 50. MŠ. Došlo k úpravě pozemku zahrady mateřské školy, bylo zhotoveno nové oplocení a zadní vrátka do zahrady.
Po dokončení na podzim 2018 vznikla nová parkovací místa i pro rodiče odvážející děti do naší MŠ. Věříme, že rodičům nová parkovací místa usnadní cestu do školky, i ze školky při vyzvedávání dětí. 
Více 

Všechny třídy a herny jsou prostorné, dostatečně osvětlené a vybavené nábytkem odpovídajícím výšce dětí. Na hračky i různé pomůcky děti dosáhnou, mohou si je samy vzít, manipulovat s nimi. Jejich množství je dostačující, nabídka se neustále dle možností doplňuje. Pro odpočinek dětí se v herně každodenně rozkládají lehátka. Děti se podílejí výtvory na výzdobě tříd a šaten. Tímto prostory aktivně dotvářejí a dávají jim útulnější ráz.

   

   

Náš ŠVP

"Já s písniičkou jdu jako ptáček, ptáčku vyleť až nad obláček trala lalala lala..." úryvek z písně a zároveň název našeho ŠVP napovídá, že nezastupitelné místo v našem vzdělávacím programu má hudba. Jsme si vědomi toho, že největší vliv na utváření osobnosti dítěte má především rodina. Víme ale také, že hudba a zpěv nám dává radost, probouzí cit a vytváří pohodu. A třeba v dětech to malé zrníčko,  které v nich naše školka zanechá jednou vyklíčí - možná hodně, možná jen malinko...

JAKÝ JE OBSAH NAŠEHO ŠVP?

   ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ 50. MATEŘSKÉ ŠKOLY PLZEŇ

 Ve vztahu ke kolegům: 
·       respektuje názory ostatních
·       používá asertivní komunikaci
·       respektuje a má úctu k ostatním
·       preferuje týmovou spolupráci
·       sdílí informace 

Ve vztahu k dětem: 
·       respektuje psychickou i fyzickou jedinečnost dítěte
·       respektuje práva a potřeby dítěte
·       rozvíjí intelektuální, tělesný a emocionální potenciál dítěte 
·       má rovný, empatický, vstřícný a laskavý přístup k dětem
·       vytváří příjemné a bezpečné prostředí 
 
Ve vztahu k rodičům:
·       spolupracuje s rodiči v zájmu dítěte
·       pomáhá rodičům odbornou radou
·       zachovává mlčenlivost o důvěrných informacích
·       vystupuje a komunikuje profesionálně 

 

Design by SITMP