O školce

Budova mateřské školy je dvoupatrová, čtyřtřídní. V přízemí je ředitelna, čtyři šatny dětí, kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, hygienická zařízení a interaktivní herna využívaná jako také jako relaxační místnost, místnost pro divadlo a výuku angličtiny. V suterénu se využívá prádelna, sklepy, sklady. V každém poschodí najdeme dvě třídy s nově zrekonstruovaným sociálním zařízením, kuchyňku a kabinet. V kabinetu v 1. patře je  zřízená knihovna a kabinet ve 2. patře je vybaven počítačem.

        

Škola je obklopena rozsáhlou zatravněnou zahradou. Najdeme zde čtyři pískoviště, průlezky, skluzavky, houpačky, kladinu, provazový most, lavičky, domečky , kolotoč.  Dětem zahrada poskytuje dostatek možností k pohybu a je celoročně využívána jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách..

Naše mateřská škola prošla v letošním roce 2015 rozsáhlou modernizací. Provoz byl ukončen k 15. 6. 2015 a znovu zahájen 21. 9. 2015. Celá stavba se stihla v době letních prázdnin.
Modernizace se týkala nového zateplení kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénu včetně střechy. Uvnitř se měnila elektroinstalace, ústřední topení a upravovala se vzduchotechnika. Opravovaly se všechny povrchy stěn a stropů, ve třídách a hernách byly položeny nové podlahové krytiny. Celá mateřská škola se malovala. Byla provedena výměna sklobetonových výplní ve všech podlažích školky a nahrazena novými plastovými okny. Budova je vybavena novými videotelefony.
Celkové náklady se vyšplhaly na víc než 7 mil. Kč, z toho 3,4 mi. činily dotace z Ministerstva životního prostředí ČR.

Všechny třídy a herny jsou prostorné, dostatečně osvětlené a vybavené nábytkem odpovídajícím výšce dětí. Na hračky i různé pomůcky děti dosáhnou, mohou si je samy vzít, manipulovat s nimi. Jejich množství je dostačující, nabídka se neustále dle možností doplňuje. Pro odpočinek dětí se v herně každodenně rozkládají lehátka. Děti se podílejí výtvory na výzdobě tříd a šaten. Tímto prostory aktivně dotvářejí a dávají jim útulnější ráz.

   

   

Náš ŠVP

"Já s písniičkou jdu jako ptáček, ptáčku vyleť až nad obláček trala lalala lala..." úryvek z písně a zároveň název našeho ŠVP napovídá, že nezastupitelné místo v našem vzdělávacím programu má hudba. Jsme si vědomi toho, že největší vliv na utváření osobnosti dítěte má především rodina. Víme ale také, že hudba a zpěv nám dává radost, probouzí cit a vytváří pohodu. A třeba v dětech to malé zrníčko,  které v nich naše školka zanechá jednou vyklíčí - možná hodně, možná jen malinko...

JAKÝ JE OBSAH NAŠEHO ŠVP?

Design by SITMP