Písnička

 

Třídu navštěvuje 24 dětí ( 10 kluků a 14 holek ) ve věku 4 - 7 let.

kontakt: ms50pisnicka@seznam.cz

                            

  • předškolní program (posilování schopnosti učení, grafomotorika, logopedie; speciální program pro děti s odkladem školní docházky)
  • trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina, badatelský kroužek - Robík, angličtina, keramika v MŠ
  • poznávací výlety a výpravy do přírody, výchova k ekologii, sportování a míčové hry na hřišti 22.ZŠ,  plavání, exkurze, přespávání v MŠ
  • pěvecký sboreček „Plzeňské bublinky“, hra na  drumbeny,  výukový PC program IBM
  • tvořivá dílna s rodiči a jejich spoluúčast na odpoledních akcích třídy
  • podpora předčtenářské gramotnosti, zapojení do programu Klub školek, které čtou v rámci projektu Celé Česko čte dětem
  • spolupráce s 22. ZŠ, knihovnou Doubravka a  Slovany i Doubravka ZUŠ, spolupráce s Charitou a Domovem seniorů sv.Jiří, s TOTEMEM
  • školka v přírodě 

                                                                      

Napsali o nás:Jak děti malovaly písničku (2009) a V kostele na plzeňském Mikulášském náměstí zpívaly (2011) a tvořily "Nový život starým věcem" (2012).     Kocour v botách pasoval děti z mateřské školy na školáky (2013) a Císařovna Sissi pasovala děti na školákyTurnaj v kopané(2014) a Poděkování   a  Noc umělců  a    http://infocentrum.hrad-radyne.cz/o-nas/fotogalerie/lesni-galerie/  + Poděkování  (2016), Od jablíčka k moštu   (2018), Poděkování učitelkám za spolupráci se seniory (2021)

Více fotografií ze třídy Písnička si můžete prohlédnout na Rajčeti. 

Design by SITMP