Sluníčko

Třídu navštěvuje 24 dětí, 13 holčiček a 11 kluků ve věku 4-6 let 

kontakt: ms50slunicko@seznam.cz

V naší třídě se zaměřujeme na :

- rozvíjení mravních hodnot, ekologického myšlení a vztahu dětí k přírodě                       

- dodržování dohodnutých pravidel třídy

Mezi další aktivity patří :

- individuální program pro děti s odkladem školní docházky

- grafomotorika

- anglický jazyk, plavání

- spolupráce se 22.ZŠ, s PPP, Záchrannou stanicí živočichů a Policií

          

                

  

              

 

                                            

                                                                                                               

Více fotografií ze třídy Sluníčko si můžete prohlédnout na Rajčeti

Design by SITMP