Sluníčko

 

Třída Sluníčko

Třídu navštěvuje 25 dětí, 11 dívek a 14 chlapců ve věku 4-6 let.

kontakt: ms50slunicko@seznam.cz

  

 V naší třídě se zaměřujeme na:

⦁  rozvíjení mravních hodnot, ekologického myšlení a posilování vztahu dětí k přírodě

⦁ dodržování dohodnutých pravidel třídy

⦁ uplatňování laskavé důslednosti vůči dětem

⦁ estetickou výchovu

⦁ individuální program pro děti s odkladem školní docházky 

⦁ Elkonin - rozvoj jazykových schopností a příprava na čtení

⦁ grafomotorika

⦁ Sboreček

⦁ keramická dílna

⦁ polytechnická výchova

⦁ jóga

 

 Mezi další aktivity patří:

⦁ spolupráce s 22. a 28.ZŠ, s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň

 ⦁ lesní pedagogika  - Ekocentrum – záchranná stanice živočichů Spálené Poříčí, Košinář, Ametyst, Sofronka, Luftova zahrada, ZOO

 ⦁ environmentální výchova – pravidelné návštěvy v Zámeckém statku Újezd nade Mží

⦁ pravidelní návštěvy Městské knihovny a knihovny Doubravka, Muzeum loutek v Plzni

 ⦁  návštěva divadelních představení divadla Alfa, D - klub Doubravka, divadlo Nána,  divadélko Letadlo 

⦁ Mezi námi – mezigenerační setkávání

⦁ Malá technická univerzita

 ⦁ plavecký kurz pro děti v areálu plaveckého bazénu Plzeň-Slovany

⦁ spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje

⦁ výpravy po Plzni

 

 

              

 

 

                                            

                                                                                                               

 

 
Design by SITMP